UITVOEREN SUBSIDIECONTROLE

Onze experts bij Schuurman & De Leeuw hebben inmiddels 10 jaar ervaring met het verrichten van subsidiecontroles. Dit varieert van eenvoudige projecten bij kleine stichtingen tot grote, complexe projecten bij projectorganisaties. Hierbij moet gedacht worden aan subsidies vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van VWS, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en subsidies vanuit de Europese Unie.

Subsidieverantwoording

Wij hebben gedurende deze periode veel kennis opgedaan van de geldende subsidievoorwaarden, de verschillende verantwoordingsmodellen en de relevante geldende wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen wij de projectcontroles snel en efficiënt voor u uitvoeren.

Diverse non-profitorganisaties dienen zich te houden aan specifieke richtlijnen voor de jaarverslaggeving (bijvoorbeeld RJ640, RJ 650, RJ655). Wij hebben deze kennis in huis en zijn bekend met deze specifieke richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Wanneer een subsidieaanvraag, om welke reden dan ook, wordt afgekeurd kan Schuurman & De Leeuw van betekenis voor u zijn. Recent heeft zich een situatie voorgedaan waarbij een subsidiekorting was opgelegd van 33% door het Ministerie van VWS. Samen met de klant hebben we bezwaarprocedure gevolgd waarbij onze kennis van de achterliggende subsidievoorwaarden en de geldende wet- en regelgeving van pas kwam. Het bezwaar is geaccepteerd en de volledige subsidiekorting is door het Ministerie van VWS teruggedraaid.

KUNT U FEEDBACK OF HULP GEBRUIKEN?

Wouter Noordman vertelt u graag meer over de ins en outs van een subsidiecontrole. Bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking: 0317 – 413281, w.noordman@sedl.nl.

91% van onze klanten

Zou ons aanbevelen bij anderen!

Benieuwd naar wat S+DL voor u kan betekenen?

Neem contact op!