Bij de behandeling van het Belastingplan 2019 heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen waarmee de regering verzocht wordt een voorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen voortaan standaard buiten de OZB gehouden worden. Wanneer dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn is nog niet bekend. Voor het voorstel van de VVD en D66 was al eerder een meerderheid in zicht.

Aangezien zonnepanelen meetellen in de heffingsmaatstaf voor de te betalen lokale lasten als de OZB wordt het leggen van zonnepanelen bestraft door een hogere OZB-aanslag, constateerden de indieners in hun motie. Een meerderheid in de Kamer vind dat onwenselijk. In het aangenomen voorstel wordt ook aan de regering verzocht om te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat vormen van verduurzaming in de toekomst ontmoedigd worden door hogere lokale lasten.
Huiseigenaren kregen in de huidige situatie nog vaak te maken met hogere belastingaanslagen dan woningbezitters zonder panelen. Dat bleek ook in april nog bij een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.