Als u een auto aanschaft die minder dan 50 gram CO2 uitstoot, is de bijtelling privégebruik laag. Maar pas op als u een auto van de zaak heeft waarmee u privé niet rijdt en u in de loop van het jaar overstapt op een auto met een lage bijtelling.

Als u in een auto van de zaak rijdt die minder dan 50 gram CO2 per kilometer de lucht in blaast, is de bijtelling in 2014 slechts 7%. Voor auto’s zonder CO2 -uitstoot is deze maar 4%. Zijn de auto’s al vóór 2014 op naam gezet, dan is de bijtelling zelfs 0%. U moet echter wel oppassen als u in de loop van het jaar een auto aanschaft, anders bent u alsnog het haasje. Hoe kan dat?

Hoezo toch een hogere bijtelling?

Als u in de loop van het jaar overstapt op een gebruikte auto met een 0%-bijtelling, kunt u toch met een bijtelling geconfronteerd worden. En als u overstapt op een nieuwe auto met een bijtelling van 4 of 7%, valt de bijtelling vaak hoger uit dan u zou verwachten. Dit doet zich voor als u al over een auto van de zaak beschikte. Gaat u namelijk met uw zuinige auto ook privé rijden, en dat is waarschijnlijk wel de bedoeling want de bijtelling is toch laag of nihil, dan krijgt u ook met een bijtelling over uw vorige auto te maken.

Dit geldt zelfs als u deze auto niet privé gebruikte ( GHSHE:2014:797 ). Alleen als blijkt dat u met beide auto’s samen gedurende het hele jaar niet meer dan 500 km privé heeft gereden, ontspringt u de dans.

Voorbeeld. Van 1 januari tot 1 november 2014 beschikte u over een auto van € 40.000,- met 25% bijtelling. U reed hiermee niet privé. Vanaf 1 november 2014 rijdt u in een auto van € 50.000,- met 4% bijtelling. Hiermee rijdt u in de laatste twee maanden 1.000 kilometer privé.

Berekening bijtelling 2014:

€ 40.000,- x 25% x 10/12 € 8.333,-
€ 50.000,- x 4% x 2/12 € 333,-

De 1.000 privékilometers kosten u dus € 8.666,- aan bijtelling. Bij een tarief van 40% dus € 3.466,- netto. Een taxi was waarschijnlijk goedkoper geweest!

Wat is hieraan te doen?

U moet zorgen dat u met beide auto’s in dit jaar niet meer dan 500 km privé rijdt. Houd dit bij via een sluitende kilometeradministratie.

Schaft u de zuinige auto nog dit jaar aan, dan voorkomt u zodoende dat u over uw ‘oude’ auto nog met de hoge bijtelling te maken krijgt.

Wilt u de auto pas volgend jaar aanschaffen of lukt het dit jaar niet meer, zorg dan dat tot aan de afleverdatum aan u geen auto ter beschikking staat. Verkoop alvast uw ‘oude’ auto en gebruik tot aan de afleverdatum bijvoorbeeld uw privéauto (of die van uw echtgenoot) of de motor voor het maken van zakelijke ritten. Blijft u toch in uw oude auto rijden tot aan de afleverdatum, dan krijgt u óf met de hoge bijtelling te maken óf u kunt in uw oude én in uw 0%-, 4%- of 7%-auto de rest van het jaar niet meer dan 500 km privé rijden. Aan u de keus.

Auto in privé overnemen
Als directeur-grootaandeelhouder kunt u de auto van de zaak eventueel in privé overnemen. Tot de datum van aflevering van de zuinige auto kunt u dan zakelijke ritten afleggen tegen een vergoeding van € 0,19/km. Op deze manier is de hoge bijtelling te voorkomen zonder dat u uw nieuwe aanwinst slechts 500 km privé kunt gebruiken.