Wat moet een werkgever doen om een zieke werknemer die thuis zit, omdat hij zo verschrikkelijk moe is, weer aan de slag te krijgen?

Als eerste moet de werkgever de bedrijfsarts inschakelen en aan hem/haar vragen om informatie op te vragen bij de behandelaar. Soms komt daar niets concreets uit. De vermoeidheid kan niet verklaard worden. Met andere woorden: de klachten van de werknemer worden niet geobjectiveerd, waardoor de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt.

Om ervoor te zorgen dat de werknemer bij een dergelijke ziekmelding weer snel aan de slag kan, kan de werkgever gebruikmaken van onderstaande drie stappen:

  • Je geeft de werknemer wat meer tijd om eventueel aanvullend onderzoek in gang te zetten, zodat er misschien alsnog een reden voor het ziekteverzuim naar boven komt. Over de hoogte van het loon gedurende deze periode kun je afspraken maken. Volledige loondoorbetaling kan, maar het is ook mogelijk om met een werknemer af te spreken om het fifty-fifty te doen: 50% loondoorbetaling, de andere helft voor rekening van de werknemer.
  • Probeer een onderbouwing te krijgen voor de vermoeidheidsklachten via een medische expertise. Dat betekent dat de werknemer één keer grondig door meerdere specialisten wordt onderzocht om te kijken of er toch nog een oorzaak kan worden gevonden voor de vermoeidheidsklachten. Bijvoorbeeld EM-care en Verzuimdiagnostiek zijn hierin gespecialiseerd.
  • Tenslotte kun je bij niet-objectieveerbare vermoeidheidsklachten proberen de werknemer letterlijk in beweging te krijgen. In tegenstelling tot de eerdere twee stappen, leg je minder de nadruk op het vinden van de exacte oorzaak van de klachten. De werknemer wordt door middel van behandeling en een intensief trainingsprogramma geactiveerd. Parallel aan het trainingsprogramma worden ook de werkuren weer opgebouwd. Meestal kan er een paar weken al een begin gemaakt worden met gedeeltelijke werkhervatting.

Als bovenstaande drie stappen niets oplevert, moeten er helaas toch hardere maatregelen worden getroffen. Als de werknemer alsnog niet aan het werk gaat, verliest hij zijn recht op loon, door het ontbreken van een medische verklaring voor zijn verzuim.