De bepaling dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt de hoge WW-premie moet worden afdragen wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort. Dat zegt minister Koolmees in de toe in een brief van 22 april. Werkgevers betalen sinds 1 januari 2020 onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Werkgevers zijn echter met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie verschuldigd voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt.

Deze bepaling leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Om deze onbedoelde effecten weg te nemen is besloten dat werkgevers over het kalenderjaar 2020 op basis van de 30%-herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. Omdat een gerichte sectorale maatregel zeer bewerkelijk is voor de uitvoering, is ervoor gekozen om voor het jaar 2020 een generieke uitzondering te maken voor de 30%-herzieningssituatie. Werkgevers hoeven dus over het jaar 2020 de WW-premie op grond van de 30%-herzieningssituatie niet te herzien. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden.