De staatssecretaris van Financiën en de minister van BZK streven ernaar dat de WOZ-waarden van woningen op 1 oktober 2016 openbaar worden gemaakt.

Een definitief besluit wordt pas na de zomer van 2015 genomen. Dit blijkt uit een verslag van een recent bestuurlijk overleg van de bewindslieden met de VNG, de Unie van Waterschappen, de Waarderingskamer en de Belastingdienst, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Na de zomer bestaat naar verwachting meer duidelijkheid over de voortgang en planning van het aansluiten van gemeenten op de landelijke voorziening WOZ bij het Kadaster en of een substantiële vulling (circa 70% van de objecten) op 1 oktober 2016 haalbaar is.