De wetswijziging waardoor de WOZ-waarden van woningen openbaar worden, treedt per 1 oktober 2016 in werking. De staatssecretaris heeft dit besloten en baseert zich op het advies van de Waarderingskamer.

De Waarderingskamer verwacht dat op 1 oktober 2016 de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) voor een substantieel deel is gevuld. Hiermee is voldaan aan de belangrijkste eis voor het openbaar maken van de WOZ-waarde voor woningen.

Voldoende substantiële vulling
In 2013 heeft de wetgever gekozen voor het openbaar maken van de WOZ-waarde van woningen. De inwerkingtreding hiervan was afhankelijk gemaakt van een “voldoende substantiële vulling” van de LV WOZ. Daarvan is sprake als circa 70% van alle objecten opgenomen zijn, verdeeld over een representatief aantal gemeenten.

Volgens de huidige inschatting van de Waarderingskamer, gebaseerd op opgaven van gemeenten, zal op  1 oktober 80% van alle objecten zijn opgenomen in de LV WOZ. Door de verruiming van de openbaarheid krijgen alle burgers inzage in de WOZ-waarden van alle woningen. Dat zal de transparantie en acceptatie van WOZ-waarden verhogen.

Landelijke voorziening WOZ
De LV WOZ heeft primair als doel de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden, Kadaster, leveranciers, dienstverleners en de Waarderingskamer te moderniseren. Van de periodieke uitwisseling van bestanden wordt overgestapt op berichtenverkeer. Alle gemeenten dienen zich aan te sluiten op dit systeem dat onderdeel van de basisregistraties wordt en de gegevenslevering zal hiermee volledig geautomatiseerd zijn.