Het kabinet-Rutte III heeft afgesproken dat de tarieven voor de vennootschapsbelasting in stappen gaan dalen. Moet u daar nu al op inspelen?

In ons artikel over de fiscale plannen van het regeerakkoord hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen verlenging van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting. Het was de bedoeling dat het laagste tarief op termijn zou gaan gelden voor winsten tot € 350.000,-. Het nieuwe regeerakkoord van het kabinet-Rutte III maakt echter duidelijk dat deze verlenging van de eerste tariefschijf niet doorgaat. In plaats daarvan zullen beide vennootschapsbelastingtarieven gelijkmatig dalen met uiteindelijk 4%.

 

 

 

 

Het kan dus aantrekkelijk zijn om uw winsten de komende jaren wat te drukken ten gunste van latere jaren. Maar hoe pakt u dit aan?

Voorziening vormen, kosten naar voren halen
Winst uitstellen is op verschillende manieren mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het vormen van een voorziening. Daarmee kunnen toekomstige kosten naar voren worden gehaald, bijvoorbeeld in de vorm van een onderhouds- of garantievoorziening. De oorzaak van deze kosten moet dan wel in het heden liggen. Daarnaast kunt u kijken of u kosten naar voren kunt halen. Moeten er begin 2019 enkele grote uitgaven plaatsvinden? Dan is het wellicht zinvol deze eind 2017 of in de loop van 2018 te doen.
Let op: Uiteraard moet het dan wel gaan om kosten die direct in het bedrijfsresultaat mogen worden geboekt en niet geactiveerd hoeven te worden (investeringen).

Activum afwaarderen
Verder kunt u kijken of het mogelijk is een vast activum (pand, machine, inventaris) af te waarderen. Dit is toegestaan als de boekwaarde hoger is dan de werkelijke waarde/bedrijfswaarde. Afwaardering leidt tot een verlies en zodoende een lagere winst. Bij latere verkoop van het activum ontstaat er wel een grotere boekwinst, maar deze valt dan onder een lager vennootschapsbelastingtarief.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Marielle van Bentum en Margreet Claassen-Lamers zijn bereikbaar op telefoonnummer 0317-413281 en adviseren u graag over de mogelijkheden.