De afschrijvingsregeling maakt deel uit van het pakket aan maatregelen dat het kabinet op 1 maart 2013 presenteerde.  In de brief van 1 maart 2013 schetst de regering een aanvullend pakket van 4,3 miljard aan bezuinigingen en intensiveringen voor 2014. De intensivering van deze maatregel (€ 630 miljoen in 2013 en € 165 miljoen in 2014) is daarmee ook van de baan. Na overleg met de sociale partners is besloten dat het kabinet afziet van het voorgestelde pakket en geldt voor alle elementen uit het pakket.