Extra voorwaarde voor aanvraag zonnepanelen

De subsidieregeling SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) gaat in het najaar weer open. Deze subsidieregeling richt zich op duurzame energieprojecten (zon, wind, water, aardwarmte en biomassa). Op steeds meer plekken in het land is er niet voldoende transportcapaciteit beschikbaar voor het terugleveren van stroom. Ook huidige projecten die reeds SDE+ subsidie hebben ontvangen, kunnen daardoor niet gerealiseerd worden. In de najaarsronde moet voor nieuwe elektriciteitsprojecten nu ook een transport indicatie van de netbeheerder overlegd worden. Uit dit document moet blijken dat er voldoende transportcapaciteit op de locatie waar de nieuwe productie-installatie wordt geplaatst. Er kan subsidie worden aangevraagd vanaf 29 oktober t/m 14 november 2019.

Meer informatie over SDE subsidie vindt u hier.

Verbreding SDE+ subsidie vanaf 202

In 2020 wordt de SDE+ verbreed en onder de naam SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) opengesteld. Deze nieuwe regeling zal zowel duurzame energie als CO2-reducerende technieken gaan stimuleren door middel van een exploitatiesubsidie
De verandering betekent niet dat u in 2020 geen SDE subsidie meer kunt aanvragen voor de investering in zonnepanelen. De subsidie per opgewekte kWh zal naar verwachting wel worden verlaagd.

RVO, die de subsidieregeling uitvoert, heeft aangegeven dat de kans groot is dat de warmtepompen als eerste aanvullende categorie aan de nieuwe SDE++ zal worden toegevoegd.
De systematiek van de huidige SDE+-regeling blijft gehandhaafd. Met een fasegewijze openstelling worden  investeringen die weinig subsidie nodig hebben, het eerste beoordeeld. Ook basisbedragen, correctiebedragen, bodemprijzen en maximale looptijden per techniek blijven gehandhaafd. De technieken gaan dan echter gerangschikt worden op subsidiebehoefte per ton CO2-reductie.