Er komt een soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden waarvoor eerder uitstel van betaling werd verleend. Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald, in plaats van 1 oktober 2021.

Ook krijgen ondernemers langer de tijd om hun belastingschulden terug te betalen, namelijk vijf jaar in plaats van drie jaar. Hiervoor geldt bovendien een lager percentage aan invorderingsrente.

Tijdig voldoen van verplichtingen

Het tijdig voldoen aan de nieuw opkomende verplichtingen is een voorwaarde voor het recht op de ruimhartige betalingsregeling. Verder is ook is besloten geen generieke kwijtschelding van belastingschulden te verlenen.

Stapsgewijze verhoging invorderingsrente

De invorderingsrente is vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

  • Per 1 januari 2022 vindt een verhoging plaats naar 1%.
  • Vanaf 1 juli 2022 naar 2%.
  • Vanaf 1 januari 2023 naar 3%.
  • Ten tenslotte geldt vanaf 1 januari 2024 een percentage van 4%.

Ter voorkoming van belastingrente (momenteel 4%) mogen ondernemingen hun belastingschuld natuurlijk ook altijd (deels) eerder afbetalen.

Vragen

Voor vragen over de aflossing van belastingschulden neem je contact op met Margreet Claassen of Mariëlle van Bentum via 0317 413 281. Meer S+DL nieuws lees je hier.