Staatssecretaris Weekers van Financiën wil per 1 januari 2014 een vereenvoudiging doorvoeren bij de giftenaftrek voor periodieke schenkingen, een aanvullende voorwaarde opnemen voor het verkrijgen of het behouden van de status van algemeen nut beogende instelling (anbi) en enkele maatregelen nemen tot versterking van de integriteit van anbi’s. Voor de giftenaftrek voor periodieke schenkingen aan een anbi of een vereniging met minimaal 25 leden is de notariële akte straks niet langer verplicht.