Op 1 januari 2020 is de regel in werking getreden dat werkgevers een vaste arbeidsomvang moeten aanbieden aan hun oproepkrachten die een jaar voor ze hebben gewerkt. Deze nieuwe wetsregel bleek in de praktijk toch niet zo duidelijk. Uit de regel bleek bijvoorbeeld niet per welke datum die vaste arbeidsomvang dan vervolgens in zou moeten gaan. Ook het moment waarop de oproepkracht het aanbod uiterlijk zou moeten aanvaarden, moest worden aangepast. De regeling wordt verduidelijkt. Hieronder lichten we dit toe.

Aanpassing regeling

Als de oproepkracht het aanbod van de werkgever accepteert is er niet langer sprake van een oproepovereenkomst, maar van een arbeidsovereenkomst. Aanvaardt de oproepkracht het aanbod niet, dan wordt de oproepovereenkomst voortgezet.

Op 1 juli 2021 wordt de regeling zodanig aangepast dat;

  • de werknemer het aanbod vaste arbeidsomvang van de werkgever binnen een maand moet accepteren;
  • de vaste arbeidsomvang, als de werknemer het aanbod heeft aanvaard, uiterlijk ingaat op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst (dus uiterlijk twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd). Eerder mag ook, maar later niet (meer).

De volledige regeling vind je hier terug.

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Linda van Ginkel of Aliek Franck via 0317-763535 of lonen@sedl.nl.