In de media is de afgelopen periode veel aandacht besteed aan het wetsvoorstel inzake de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Inmiddels heeft de Staatssecretaris van Financiën een aanvulling op het wetsvoorstel ingediend. Eerder stemde de Tweede Kamer hiermee al in en onlangs heeft ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel ingestemd.

Concreet betekent dit dat de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer op 1 april a.s. van kracht wordt en dat het met ingang van die datum niet meer mogelijk is pensioen in eigen beheer op te bouwen. Ook moeten er keuzes worden gemaakt ten aanzien van het al opgebouwde pensioen in eigen beheer. Wilt u dat doen per 1 april dan heeft u daarvoor tot 1 juli a.s. de tijd. Beslissingen hierover kunnen ook nog op een later moment worden genomen maar actie voor 1 juli met terugwerkende kracht naar 1 april is in het algemeen de voordeligste keuze.

Na het succes van de cliëntenavond in januari organiseren wij speciaal voor onze relaties op dinsdagavond 21 maart een extra informatieve avond over dit onderwerp.

Wij nodigen u dan ook van harte uit voor deze informatieavond op 21 maart a.s.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Pensioen in eigen beheer, hoe zit het ook al weer?
  • De waardering van de pensioenverplichting op de balans van de onderneming en het onderscheid tussen de commerciële en de fiscale waardering.
  • De invloed van pensioen in eigen beheer op de mogelijkheid om dividend uit te keren.
  • Het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer.
  • Gevolgen voor de praktijk en wat te doen.

Met name het antwoord op de vraag wat te doen, zal voor iedereen anders zijn. De advisering daarover is maatwerk omdat iedere situatie anders is. Het onderwerp is echter dermate complex dat wij iedereen vooraf al graag in algemene zin willen informeren over de mogelijkheden. Dat stelt u in staat om te zijner tijd een gefundeerde keuze te kunnen maken. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Het onderwerp is zowel relevant voor diegenen waarvan het pensioen nog niet is ingegaan als voor diegenen waarvan het pensioen al wel is ingegaan.

De bijeenkomst start om 19.30 uur en is op ons kantoor aan de Nieuwe Kanaal 9D in Wageningen. In verband met de catering verzoeken wij u vriendelijk of u zich van te voren zou willen aanmelden. Dat kan via secretariaat@sedl.nl.

We kijken uit naar uw komst!