Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel voor de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) naar de Tweede Kamer gestuurd.
Met het wetsvoorstel wordt gestreefd naar een ruimere verlofperiode voor partners na de geboorte van hun kind. Het betreft een uitbreiding van het betaalde kraamverlof voor partners van twee naar vijf dagen vanaf januari 2019, op te nemen in de eerste vier weken na de bevalling.

Aanvullend kraamverlof UWV
Daarnaast wordt voorgesteld dat partners per 1 juli 2020 een aanvullend kraamverlof van vijf weken krijgen. Dit verlof moet worden opgenomen in de eerste zes maanden na de geboorte van het kind. De werknemer ontvangt in die periode  een uitkering van het UWV, te weten 70% van het dagloon.

Adoptieverlof
Tevens wordt voorgesteld om de huidige regeling voor adoptieverlof te verruimen met 2 weken naar 6 weken.

Wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof
Het betreft een wetsvoorstel. De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel WIEG nog aannemen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.