Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders met een arbeidsovereenkomst, recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Het voorstel is dat de werknemer een UWV-uitkering ontvangt ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Hoe lang hebben ouders recht op ouderschapsverlof?

In totaal hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste zeven jaar van een kind. Als niet alle 9 weken betaald verlof worden opgenomen in het eerste jaar kunnen deze worden toegevoegd aan de resterende 17 weken ouderschapsverlof. Deze weken zijn onbetaald.

Het doel van de invoering van betaald ouderschapsverlof is tweeledig. Het gaat enerzijds om het evenwicht tussen werk en privéleven te bevorderen. Anderzijds om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen.

Waar kunnen werkgevers de aanvragen indienen?

Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij het UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen, maar wel pas nadat verlof is opgenomen. Let op het percentage doorbetaald is nog niet definitief vastgesteld.

Vragen

Mocht je vragen hebben dan zijn Linda van Ginkel, Aliek Franck en Jody Vermaat je graag van dienst. Zij zijn te bereiken via 0317 – 413281.

Meer S+DL nieuws lees je hier.