In de Wet arbeidsmarkt in balans zijn sinds 1 januari 2020 de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo betalen werkgevers sindsdien een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Met de WAB wil de overheid flexwerken minder interessant maken en juist contracten voor onbepaalde tijd stimuleren. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

Een overzicht van een aantal maatregelen uit de WAB

 

1. Vast contract: lage WW-premie, flex/oproepcontract: hoge WW-premie.

Het is voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Het voordeel voor de werkgever is dan dat er 5% minder werknemersverzekeringen afgedragen hoeven te worden. De voorwaarde om deze lage premie te mogen toepassen is dat er een contract voor onbepaalde tijd schriftelijk is overeengekomen met vaste uren. Kan de werkgever niet aan deze voorwaarden voldoen, dan betaalt de werkgever de hoge premie.

2. Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar, het vierde contract wordt een contract voor onbepaalde tijd.

3. Oproepkrachten: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden

  • Oproepkrachten moeten minstens 4 dagen (of een kortere cao-termijn) van te voren worden opgeroepen/afgezegd.
  • Aan oproepkrachten moet na een dienstverband van 12 maanden een vaste arbeidsomvang worden aangeboden.
  • De opzegtermijn voor oproepkrachten met een nulurencontract wordt 4 dagen (of een kortere cao-termijn).
  • Voor oproepkrachten moet, ongeacht of zij een vast of een tijdelijk contract hebben, de hoge WW-premie worden betaald.

Vragen

Een overzicht met alle veranderingen en uitleg vind je op de website van onder andere het UWV. Bij vragen over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) kun je contact opnemen met Linda van Ginkel, Aliek Franck en Jody Vermaat via 0317 – 413281. Zij zijn je graag van dienst en vertellen je graag meer.

Meer S+DL nieuws lees je hier.