De Belastingdienst heeft een tool gelanceerd waarmee gekeken wordt of er voor 2016 een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aangevraagd moet worden. De stapsgewijze toetsing geeft aan of de huidige VAR in 2016 nog geldig is.

In 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ al goedgekeurd, de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel nu in behandeling. Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat, is er een overgangsregeling waarbij de VAR nog in gebruik is.