Op basis van onderzoek constateert het kabinet dat het mogelijk is de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) samen te voegen tot één geïntegreerde S&O-regeling, waarbij het financiële voordeel wordt verrekend met de loonheffing. Het kabinet neemt voor deze integratie verder uit te werken en op te nemen in het Belastingplan 2016.

Dat laat minister Kamp, mede namens staatssecretaris Wiebes, weten aan de Tweede Kamer. Met deze beslissing komt het kabinet tegemoet aan kritiek op de huidige RDA. Deze subsidieregeling in de vorm van lagere winstbelasting was ongeschikt voor veel jonge, innovatieve bedrijven, omdat die vaak helemaal geen winst maken.

Na de samenvoeging krijgt de RDA dezelfde grondslag als de WBSO en wordt de subsidie uitgekeerd in de vorm van een lagere loonbelasting. Daardoor hebben bedrijven die nog met aanloopverliezen kampen toch een fiscaal voordeel. Bovendien kunnen bedrijven eerder over het financiële voordeel beschikken, doordat de loonbelasting veel sneller wordt verrekend. De administratieve last voor zowel bedrijven als de fiscus nemen af, bijvoorbeeld omdat bedrijven niet langer een RDA-beschikking op te hoeven voeren bij hun aangifte winstbelasting. Doordat de subsidie straks via de loonbelasting loopt, wordt het voor Nederlandse R&D-afdelingen van buitenlandse concerns daarnaast gemakkelijker om de subsidie voor eigen onderzoek aan te wenden.