De administratie, die iedere ondernemer die WBSO heeft aangevraagd verplicht is te voeren, kan door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan een controle worden onderworpen. Als bij deze controle onvolkomenheden aan het licht komen dan kan een correctiebeschikking met zelfs een mogelijke boete worden opgelegd.

Elke organisatie die gebruikmaakt van de WBSO kan worden onderworpen aan een controle. Tijdens deze controle bekijkt de controleur van RVO bijvoorbeeld of de administratie op de juiste manier is ingericht en of gemaakte WBSO-uren overeenkomen met de uren die zijn aangevraagd en beschikt. Bedrijven die van de WBSO gebruikmaken, moeten namelijk per project, per dag en per medewerker altijd binnen tien werkdagen bijhouden welke R&D-werkzaamheden zijn uitgevoerd. Bovendien moeten zij ook een projectadministratie bijhouden waaruit de voortgang van het project blijkt. Komt RVO tijdens de controle erachter dat hier fouten of onvolkomenheden in zitten, dan kunnen zij niet alleen een correctiebeschikking afgeven, maar eventueel ook een boete opleggen. Om dus te voorkomen dat bedrijven die gebruikmaken van de WBSO voor verrassingen komen te staan tijdens de controle, is de proefcontrole ontwikkeld. Met de proefcontrole kunt u op elk gewenst moment – bijvoorbeeld als RVO een controle aankondigt – uw administratie laten controleren op alle punten die in de officiële controle ook worden getoetst.

Wanneer u overweegt een proefcontrole uit te voeren, is het goed om te weten dat deze controle erg zinvol is in het kader van de verplichte mededeling voor 31 maart 2016. Met deze mededeling geven alle WBSO-aanvragers aan RVO het daadwerkelijk aantal gerealiseerde WBSO-uren, -kosten en -uitgaven op van het jaar ervoor aan. Aan de hand van deze opgave wordt vervolgens bepaald of een correctiebeschikking wordt afgegeven (dit gebeurt dus niet alleen tijdens de controle), waarmee de definitieve WBSO-/RDA-vergoeding achteraf naar beneden kan worden bijgesteld. Als de proefcontrole dus voor eind maart plaatsvindt, kunnen eventuele bevindingen worden meegenomen in deze verplichte mededeling.