De crisis ligt al zo ver achter ons, dat de sporen zijn uitgewist. De aantrekkende economie maakt het wellicht interessant om met uw onderneming naar een andere rechtsvorm over te stappen. Maar hoe bepaalt u nu wanneer u de overstap naar een BV maakt?

De meeste ondernemers beginnen met een eenmanszaak. Een logische stap, want het is relatief goedkoop en gemakkelijk. Daarnaast kunt u gebruik maken van extra aftrekposten in de aangifte inkomstenbelasting. Maar wanneer uw onderneming groeit, komt er een punt waarbij het verstandig is om over te stappen naar een BV.
Dit zijn de belangrijkste overwegingen:

 • Fiscale en financiële voordelen
  Het financiële omslagpunt waarbij een BV interessanter is dan een eenmanszaak ligt bij een winst vanaf ongeveer 100.000 euro. De aftrekposten voor eenmansbedrijven leggen het vanaf dit bedrag af tegen de lagere belastingtarieven van een BV.
 • Aansprakelijkheidsrisico’s
  Met een eenmanszaak wordt wanneer het mis gaat, aanspraak gemaakt op uw privégelden. In het geval van een BV is de onderneming aansprakelijk, omdat het hier gaat om een rechtspersoon. Bij het aangaan van langdurige contracten of voorfinancieringen en het werken met personeel in loondienst, is het verstandig om uzelf als privépersoon in te dekken door over te stappen naar een BV.
 • Toekomstige verkoop en het aantrekken van investeerders
  Een BV als rechtsvorm heeft een positief effect op derden. Doordat het kapitaal van een BV bestaat uit aandelen, leent deze rechtsvorm zich beter voor het aantrekken van investeerders of de verkoop van de onderneming dan bij een eenmanszaak. Een geïnteresseerde partij krijgt namelijk in ruil voor de overeengekomen investering (een deel van) deze aandelen.

Punten van aandacht:

 • Rekening-courant met je b.v.
  Bij een BV dienen alle gelden die worden opgenomen voor privégebruik te worden terugbetaald aan de onderneming. Het gaat hierbij dus om een lening van uw bedrijf aan u als privépersoon.
 • Het voldoen aan de deponeringsplicht
  Een BV is verplicht om jaarlijks een inrichtings- en een deponeringsjaarrekening op te stellen. Deze laatste moet gepubliceerd worden bij de Kamer van Koophandel waardoor je als ondernemer dus verplicht bent om beperkt inzage te geven in de financiële gegevens van de vennootschap.
 • Verplicht minimum salaris
  Een BV is verplicht om de Directeur Groot Aandeelhouder een salaris uit te keren van minimaal € 45.000 per jaar. Dit is vastgelegd in de gebruikelijk loon regeling.

BV structuren
Eén BV is geen BV, is een vaak gehoord gezegde. Daarom wordt er meestal gekozen voor een Holding BV (beheervennootschap) met een Werk BV (werkmaatschappij). Een voordeel van een dergelijke tweetrapsstructuur is dat in de toekomst de aandelen in de Werk BV, met toepassing van de zogeheten deelnemingsvrijstelling, zonder heffing van vennootschapsbelasting verkocht kunnen worden.

Wanneer er sprake is van onroerend goed in eigendom, kunt u ook kiezen voor een drietrapsstructuur bestaande uit een Holding BV met Tussenholding BV en Werk BV. Met deze constructie kan er in de toekomst voor gekozen worden om alleen de aandelen van de Tussenholding BV te verkopen. Dan kan namelijk ook een eventuele meerwaarde van de panden belastingvrij gerealiseerd worden. Wanneer een of meerdere panden alleen in de Holding BV staan en deze apart worden verkocht, vindt directe belastingheffing plaats over de eventuele meerwaarde daarop.

Om te bepalen of u de overstap maakt naar een BV en in welke vorm, is het belangrijk om niet over één nacht ijs te gaan. Bedenk welke voor- en nadelen in uw situatie van toepassing zijn.