Nu pensioen bij de eigen BV voor u als directeur-grootaandeelhouder (dga) inmiddels einde oefening is, moet u op zoek naar andere regelingen om belasting te besparen binnen de familie. Wat te denken van een bancaire lijfrente?

Een spaarpot voor later
Banksparen kan via een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrekening. 
Het voordeel ten opzichte van een lijfrenteverzekering is dat bij overlijden de bankspaarpot volledig beschikbaar is voor de erfgenamen. Afhankelijk van de rentevastperiode kunt u momenteel ongeveer tussen de 0,70% (bij vijf jaar vast) en 1,2% (tien jaar vast) aan rentevergoeding krijgen. Voordeel van banksparen t.o.v. vermogen is dat het saldo niet hoeft te worden opgegeven in box 3. Verder blijft banksparen in de toekomst tegen het hoogste tarief in box 1 aftrekbaar.

Op- en afbouwen spaarpot
De hoogte van de jaarpremie voor banksparen wordt berekend volgens de formule 13,3% x (salaris -/- € 12.275). Bij een salaris van € 85.000 kan er bijna € 10.000 per jaar worden ingelegd. Indien een DGA geen pensioen meer opbouwt, komen ze bovendien nog in aanmerking voor extra ‘inhaalaftrek’. Indien u binnen de zogeheten jaarruimte en/ of reserveringsruimte blijft is de premie aftrekbaar.

Wilt u meer weten of dit onderwerp? Mariëlle van Bentum vertelt u er graag meer over.