Met schenken kun je alvast iets van het vermogen overdragen aan de volgende generatie. Bovendien is schenken bij leven, zeker als dit geleidelijk gebeurt, vaak fiscaal voordeliger dan vererven bij overlijden. Door jaarlijks bijvoorbeeld een bedrag te schenken aan de kinderen, wordt het vermogen kleiner zodat, mocht je komen te overlijden, de kinderen straks minder erfbelasting betalen. Maak je optimaal gebruik van de vrijstellingen dan hoeft er in ieder geval geen schenkbelasting te worden betaald. In 2018 gelden de volgende schenkingsvrijstellingen:

Kinderen €5.363
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) €25.731
OF  
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor dure studie €53.602
Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor eigen woning €100.800
Overige verkrijgers €2.147