Heeft u nog vrije ruimte over in 2018 en overweegt u om een of meer werknemers een bonus te geven? Dan kunt u deze bonus eventueel in de vrije ruimte laten vallen.

Daarbij gelden wel als voorwaarden dat de bonus nog in 2018 uitbetaal wordt. Daarbij moet de bonus ook voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Dit betekent dat de bonus niet meer dan 30% mag afwijken van wat voor vergelijkbare werknemers in dezelfde sector gebruikelijk is.

Het ministerie van Financiën keurt een bonus van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar in ieder geval goed. U hoeft daarvoor geen bewijs of onderbouwing te leveren. Bent u dga? Dan mag u zichzelf ook een bonus van € 2.400 toekennen, mits uw vrije ruimte daarvoor voldoende is.
Wilt u een hogere bonus toepassen, dan moet u bewijzen dat een dergelijke bonus gebruikelijk is in uw sector.