Verkeert u in betalingsproblemen? Vraag dan uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst. U kunt onder voorwaarden in aanmerking komen voor uitstel van betaling in de onderstaande vormen.

U kunt voor maximaal één jaar uitstel van betaling krijgen onder de voorwaarden dat nieuw opkomende fiscale verplichtingen worden bijgehouden en er zekerheid wordt gesteld.
In bijzondere omstandigheden kunt u uitstel van betaling krijgen voor een periode langer dan één jaar of kan worden afgeweken van de zekerheidseis. Voorwaarde is dat aan de hand van de verklaring van een derde deskundige voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat:

  • De betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
  • De onderneming bedrijfseconomisch gezond is.
  • Het aflossingsplan realistisch is.

De ontvanger moet er kortweg vertrouwen in hebben dat het om een levensvatbare onderneming gaat die in de toekomst aan zijn fiscale verplichtingen kan voldoen. De Belastingdienst zal ook bij deze vorm van uitstel zoveel mogelijk zekerheid verlangen. Anders dan bij het regulier uitstel concentreert het beleid zich op de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming.

U kunt, zonder nader onderzoek en op schriftelijk of telefonisch verzoek, uitstel van betaling krijgen gedurende maximaal vier maanden indien (onder andere), de schuld minder dan € 20.000 bedraagt, er geen dwang-bevelen zijn betekend, er geen sprake is van een aangifteverzuim en er geen vergrijpboete is opgelegd.