Heeft u mbo-leerlingen in dienst? U kunt gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren en dit jaar voor het eerst alvast een voorschot aanvragen.
Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo en niet voor de categorieën vo/pro/vso, hbo en promovendi/toio’s. Dit in verband met de uitvoerbaarheid van de voorschotregeling. Bij het voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie: de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer bbl-studenten heeft begeleid.

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een opleiding volgen in de mbo Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats.

Voorschot subsidie
Op 2 juni opent het loket voor de subsidie praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan. De voorschotaanvraag wordt elektronisch ingediend via een aanvraagformulier op mijn.rvo.nl/praktijkleren.

U kunt een voorschot op de definitieve subsidie aanvragen voor studiejaar 2019/2020 als u begeleiding bij de beroepspraktijkvorming hebt gegeven in de periode van 1 augustus 2019 t/m 31 maart 2020. Per week waarin begeleiding bij de beroepspraktijkvorming is gegeven kan een voorschotbedrag van € 42,50 worden aangevraagd tot een maximum voorschotbedrag van € 1.530,00 per gerealiseerde BBL praktijkleerplaats. Aanvragen kan t/m 30 juni 2020, 17.00 uur.

Definitieve aanvraag
Wanneer je een voorschot aanvraagt, ben je ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie. Wanneer je geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd. De definitieve aanvraag subsidieregeling kun je aanvragen vanaf 1 juli, 9:00 uur tot en met 16 september 2020, 17:00 uur.

Geen maatregelen subsidie door corona
Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Heeft u nog vragen over een van dit onderwerp? Dan helpen onze collega’s Linda van Ginkel en Patrick van Beek van de salarisadministratie u graag verder. Zij zijn bereikbaar via het rechtstreekse telefoonnummer: 0317-763535