Zoals bekend, bedraagt de belastingrente op aanslagen vennootschapsbelasting maar liefst 8,25%. Het is dus zaak ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk belastingrente moet betalen. Dit kunt u onder andere doen door uw voorlopige aanslag tijdig te laten aanpassen.

Als uit de (voorlopige) cijfers van uw BV over 2014 blijkt dat u vennootschapsbelasting moet bijbetalen, is het raadzaam om vóór 1 mei a.s. een om een (gewijzigde) voorlopige aanslag in te dienen. Als deze goed ingeschat wordt houdt u de belastingrente hiermee binnen de perken.