Veel ondernemers krijgen de laatste tijd een aanbod om hun btw-nummer te laten registreren op Europees niveau (EU-VAT Registration) tegen kosten die soms oplopen tot boven de € 700. Een dergelijke registratie is onnodig, zo meldt de Belastingdienst.
Alleen belastingdiensten registreren en geven btw-nummers af. Btw-nummers worden bij afgifte automatisch ook op Europees niveau geregistreerd. Er is dus geen enkele reden om u op een andere manier te laten registreren. Ga dus niet in op een dergelijk aanbod.
Inmiddels zijn hierover in Europa al honderden fraudemeldingen binnengekomen. De Europese Commissie waarschuwt hiervoor op haar internetsite. De echtheid van het btw-nummer kan kosteloos gecontroleerd worden via de internetsite van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl.