Door op tijd een voorlopige aanslag aan te vragen, kunt u voorkomen dat uw BV belastingrente moet betalen.

Belastingrente maar liefst 8%.
Ondanks dat de spaarrente historisch laag is, hanteert de Belastingdienst voor de vennootschapsbelasting een belastingrente van maar liefst 8%! Dit betekent dat uw BV ofwel op tijd belastingaangifte moet doen, dan wel tijdig een voorlopige aanslag aan moet vragen.

Vanaf 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar berekent de Belastingdienst belastingrente. Voor een aanslag die is opgelegd op 5 juli geldt een rentetermijn van 1 juli tot zes weken na de dagtekening van de aanslag. Op dat moment moet de aanslag immers betaald zijn. Bij een fors winstniveau leidt de overschrijding van nog geen zeven weken tot nog forsere belastingrente. Uiteraard is de BV daar niet blij mee.

Nu is dit natuurlijk een extreme situatie, maar het maakt wel duidelijk hoe belangrijk het is om belastingrente te voorkomen. Hoe pakt u dit aan? Uw BV betaalt geen belastingrente als u voor 1 april van het volgende jaar aangifte vennootschapsbelasting doet en de Belastingdienst de aanslag conform de ingediende aangifte vaststelt. Er wordt ook geen belastingrente in rekening gebracht als u voor 1 mei een (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aanvraagt en de Belastingdienst deze conform uw verzoek oplegt. Er is dus voor 1 april/ 1 mei actie vereist om belastingrente voor belastingjaar 2017 te voorkomen.