Op dinsdag 22 maart gaat de ronde SDE+ voorjaar 2016 open. Met de subsidieregeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.
Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.
Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Hiermee zet Nederland een grote stap richting het halen van de doelen uit het energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren.

In de voorjaarsronde wordt € 4 miljard budget beschikbaar gesteld voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten. De openstellingsronde SDE+ voorjaar 2016 loopt van dinsdag 22 maart, 9.00 uur tot donderdag 28 april 2016, 17.00 uur. Aanvragen kunnen worden ingediend via het eLoket van RVO.nl. Al een paar weken voor openstelling van de regeling kan de subsidieaanvraag klaar worden gezet in het eLoket. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.
Wanneer u hulp nodig heeft met de aanvraag, ondersteunt Schuurman en de Leeuw u hier graag mee.