Leningen worden verstrekt aan een ondernemer of aan een BV waarvan men grootaandeelhouder is. Vaak juist omdat de behoefte aan financiering groter is dan de bank wenst te verstrekken.
Zolang de schuldenaar zijn verplichtingen kan nakomen, is er weinig aan de hand. Soms blijkt de schuldenaar echter niet in staat om de verstrekte lening af te lossen. Hoe pakt dit dan fiscaal uit?

Als er sprake is van fiscaal partnerschap of van grootaandeelhouderschap, valt de lening voor de geldverstrekker onder de zogenaamde ‘terbeschikkingstellingsregeling’ in box 1.
De geldverstrekker kan dan een voorziening vormen zodra er een redelijke kans is dat de schuldenaar (de partner of de BV) zijn verplichtingen niet geheel meer kan nakomen. Dit is dus een aftrekpost ten laste van het box 1-inkomen van de geldverstrekker ter grootte van het verwachte verlies.
Let op. Door de tbs-vrijstelling is overigens 12% van dit verlies niet aftrekbaar.

Als een derde echter niet bereid zou zijn om die lening tegen soortgelijke voorwaarden te verstrekken, kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat er sprake is van een onzakelijke lening, waarvan het verlies helemaal niet aftrekbaar is. Uit de rechtspraak blijkt dat de fiscus deze stelling vaak succesvol inneemt.
Het moge duidelijk zijn dat het toch wel prettig is als de Belastingdienst mee zou betalen aan het verlies. Dit lijkt ook vrij eenvoudig realiseerbaar.

In plaats van een geldlening aan de schuldenaar te verstrekken, kan men een commanditaire vennootschap (CV) aangaan met de schuldenaar en het geld als commanditair kapitaal inbrengen.
Als commanditaire vennoot is men ook niet verder aansprakelijk dan tot het ingelegde kapitaal én kan er een rentevergoeding worden ontvangen. In zoverre verschilt de positie niet zo heel veel van die van een geldverstrekker. Deze rentevergoeding moet echter wel worden belast in box 1.  Het verschil met de leningverstrekker is dat op deze rentevergoeding geen TBS-vrijstelling of MKB-winstvrijstelling op van toepassing is. Een eventueel verlies op dat kapitaal is wél aftrekbaar ten laste van het box 1-inkomen van de commanditaire vennoot.

Het is wel essentieel dat de commanditaire vennoot niet namens de CV naar buiten toe optreedt. Anders kan men als commanditaire vennoot toch aansprakelijk worden gesteld.
De afspraken over de winstverdeling moeten uiteraard wel zakelijk zijn.