Voordeel voor werkgevers met oudere werknemers

Voordeel voor werkgevers met oudere werknemers

De overheid heeft geconstateerd dat werknemers die 55 jaar of ouder zijn minder snel worden aangenomen dan werknemers van een andere leeftijdscategorie. Hiervoor hebben ze de premiekorting voor de oudere werknemers in het leven geroepen. Deze premiekorting komt met ingang van 1 januari 2018 te vervallen en hiervoor komt het loonkostenvoordeel voor de oudere werknemers in de plaats. Wanneer een werkgever aanspraak wil maken voor het loonkostenvoordeel moet de werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn de volgende:

  1. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  2. De werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  3. De werknemer was in de 6 maanden voor de werkgever hem aanneemt, niet bij hem in dienst.
  4. De werknemer had, in de kalendermaand voor hij bij de werkgever in dienst kwam, recht op een van de volgende uitkeringen:
  • Werkloosheidsuitkering (WW, IOW)
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
  • Inkomensondersteuning Wet Wajong
  • Bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
  • Uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als genoemde Nederlandse uitkeringen

Voorbeeld:

Stel: werknemer Piet voldoet aan alle voorwaarden. Dan moet er binnen 3 maanden na indiensttreding van Piet een doelgroep verklaring worden aangevraagd. Deze kan bij het UWV of de gemeente worden aangevraagd. Wanneer ook dit geregeld is wordt er in de aangifte loonheffingen aangegeven dat er uit hoofde van Piet aanspraak wordt gemaakt op het loonkostenvoordeel. Wanneer u het loonkostenvoordeel van Piet ontvangt mag, wanneer Piet aan de voorwaarden blijft voldoen, dit voordeel maximaal 3 jaar achter elkaar uit hoofde van Piet worden aangevraagd. Er wordt een bedrag aan voordeel van € 3,05 per verloond uur verleend tot een maximumbedrag van € 6.000,- per jaar

De lLoon & Premiekorting oonkostenvoordelen over 2018 worden automatisch aan de werkgever uitbetaald in 2019. De definitief verloonde uren over 2018 zijn ten slotte pas in 2019 bekend.

Heeft u aanvullende vragen over dit onderwerp, dan zijn Linda van Ginkel of Patrick van Beek van de loonafdeling u graag van dienst via telefoonnummer 0317-763535

2018-05-28T11:18:39+00:00 2 november, 2017|