Milieuvriendelijk? Elektrische auto’s hebben een aureool van milieuvriendelijkheid. Daar valt wel wat op af te dingen. De benodigde elektriciteit wordt vaak nog conventioneel opgewekt. Ook zijn deze auto’s relatief zwaar door de accu’s, wat het verbruik – zeker er als regelmatig op ‘normale’ brandstof wordt gereden – niet ten goede komt.

Geen motorrijtuigenbelasting. Voor de fiscus is dat echter geen bezwaar om elektrisch rijden toch te stimuleren. Zo is er geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd. Ondernemers krijgen nog een aantal andere, aantrekkelijke faciliteiten.

Fiscale voordelen voor ondernemer
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: De KIA is afhankelijk van het totaal aan investeringen in een jaar, maar maximaal 28% van het totale investeringsbedrag (tot maximaal € 55.248,-, daarna wordt het lager). Bij een totaalinvesteringsbedrag boven € 306.931,- vervalt de KIA helemaal.

Milieu-investeringsaftrek: De MIA bedraagt voor elektrische auto’s 36% van het investeringsbedrag. Hierbij is van belang dat deze tijdig wordt aangevraagd bij Agentschap NL.

Willekeurige afschrijving: Ook dit vereist aanmelding bij Agentschap NL en biedt de mogelijkheid om de auto direct na aanschaf voor 75% af te schrijven. Zo worden de afschrijvingslasten naar voren gehaald.
Let op. De volgende jaren kan er dan minder afgeschreven worden. Het gaat hier dus om een (beperkt) liquiditeitsvoordeel.

Voorbeeld
De aanschaf van een nieuwe elektrische auto van de zaak van € 50.000,- exclusief btw kan u zo dus een fiscale aftrekpost opleveren van:

KIA

€ 14.000,-

MIA

€ 18.000,-

Willekeurige afschrijving

€ 37.500,-

Totaal

€ 69.500,-

Rekeninghoudend met de MKB-vrijstelling is dat € 59.770,-. Uitgaande van het 52%-tarief levert dat een besparing aan inkomstenbelasting op van ruim € 31.000,-.
Let op. Voordat u nu naar de showroom rent: aftrek tegen 52% vereist in het voorbeeld wel dat uw overige box 1-inkomen per saldo (na aftrek hypotheekrente en dergelijke) meer dan zo’n € 116.000,- bedraagt. Bij een lager inkomen is het voordeel al snel zo’n 10% minder.

Geen bijtelling. Daar komt bij dat u als ondernemer voor een elektrische auto geen bijtelling voor privégebruik heeft.
Let op. Voor de btw moet er wel een correctie voor privégebruik van de auto van de zaak plaatsvinden.

Nog in 2013 kopen? Het kabinet is naarstig op zoek naar mogelijkheden om extra inkomsten te verkrijgen. In dat kader is aangekondigd dat bij aankoop na 2013 wel een bijtelling voor privégebruik zal moeten plaatsvinden. Blijft de financiële nood hoog, dan kan het voordeel nog verder beperkt worden.
Tip. Overweegt u aanschaf van een elektrische auto, doe dat dan nog in 2013.

Niet blind staren
Staar u ook niet blind op het fiscale voordeel. Elektrische auto’s zijn relatief duur. Een qua grootte is een vergelijkbare auto vaak al snel € 10.000,- goedkoper. Ook is nog afwachten wat te zijner tijd de inruilwaarde is van een elektrische auto. Eventuele vervanging van de accu’s kan ook in de papieren lopen.