Voor teruggave van buitenlandse btw die aan uw BV in rekening wordt gebracht, moet u op tijd een apart verzoek indienen. Hieronder zetten we graag uiteen hoe het werkt.

Btw binnen de EU.
In uw Nederlandse btw-aangifte mag u alleen Nederlandse btw verrekenen die aan uw BV in rekening is gebracht. Als u echter zakendoet met of in het buitenland, kan het voorkomen dat op een aan uw BV gerichte factuur buitenlandse btw staat. Bijvoorbeeld van het tanken bij een Duits of een Belgisch pompstation. In dat geval zult u bij de buitenlandse belastingdienst moeten aankloppen.

Afzonderlijk verzoek.
U moet hiervoor een afzonderlijk verzoek tot teruggaaf indienen. Dit verzoek stuurt u naar de Nederlandse Belastingdienst, die het vervolgens doorstuurt naar het EU-land waarop het verzoek betrekking heeft. Zowel van de Nederlandse Belastingdienst als van de buitenlandse belastingdienst ontvangt u een ontvangstbevestiging. Voor het indienen van een teruggaafverzoek moet u wel beschikken over inloggegevens waarmee u gebruik kunt maken van de speciale portal van de Nederlandse Belastingdienst. Het aanvragen van inloggegevens neemt ook enige tijd in beslag. Vraag de inloggegevens dus op tijd aan.

Tot eind september. Een verzoek om teruggaaf kunt u tot eind september van het jaar volgend op het jaar waarop de teruggaaf ziet, indienen. U heeft dus nog tot eind september 2018 de tijd om de btw over 2017 terug te vragen. Te laat teruggevraagde btw bent u namelijk gewoon kwijt. Een verzoek geldt alleen als ingediend indien hierop alle noodzakelijke gegevens staan vermeld. Daarnaast moet u rekening houden met een drempelbedrag van € 50,- aan btw per land.

Iedere buitenlandse Belastingdienst verwerkt de verzoeken weer anders en letten op andere punten. Zo blijkt de Duitse belastingdienst zeer ‘pünktlich’ te zijn. Deze wil de uitgegeven bedragen tot op de cent nauwkeurig weten. Tankt u in België, dan is het raadzaam om de pompbediende uw bon te laten tekenen. De Belgische belastingdienst kan hier namelijk om vragen als deze twijfelt over de juistheid van de facturen.