Wanneer je als ondernemer een jaaromzet van maximaal € 1.800 hebt, dan kun je de kleineondernemersregeling (KOR) voor de omzetbelasting toepassen zonder dat je dit meldt aan de Belastingdienst. Ook de minimale termijn van drie jaar voor toepassing van de KOR wordt losgelaten.

Terugwerkende kracht

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat btw-ondernemers die een jaaromzet hebben van maximaal € 1.800 en de KOR willen toepassen hiervan geen melding meer hoeven te doen. Ook vervalt de verplichte toepassingsduur van drie jaar en de verplichting van opzegging wanneer je er geen gebruik meer van wil maken. Het besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Dus mocht jouw jaaromzet lager zijn dan € 1.800 en je hebt je nog niet gemeld bij de Belastingdienst, dan hoef je dit niet alsnog te doen.

Wat is de KOR?

Een btw-ondernemer die een jaaromzet heeft die lager is dan € 20.000 kan gebruikmaken van de KOR. Als je hiervan gebruik wilt maken, meldt je je aan bij de Belastingdienst. Je hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen.

Je rekent namelijk geen btw over de door jou geleverde diensten of producten en je hebt dan ook geen recht meer op aftrek van btw. Kies je voor de KOR, dan moet je hier drie jaar gebruik van maken. Deze eisen gelden dus met ingang van 1 januari 2020 niet meer wanneer jouw jaaromzet lager is dan € 1.800.

Heb je zonnepanelen?

Een belangrijke groep die van de regeling kan profiteren is die van particulieren met zonnepanelen. Met name als zij slechts enkele panelen bezitten en de administratieve rompslomp niet op vinden wegen tegen het financiële voordeel.

Vragen

Voor vragen over dit artikel neem je contact op met Margreet Claassen via 0317 413 281.

Meer S+DL nieuws lees je hier.