Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Dit is de energiebesparingsplicht.

Hoe kunt voldoen aan de energiebesparingsplicht?
U kunt invulling geven aan de energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van onderstaande mogelijkheden:

 • U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
  U neemt binnen uw bedrijf of instelling alle energiebesparende maatregelen die voor uw organisatie een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.
 • U neem alle toepasselijke EML-maatregelen.
  Door alle voor uw bedrijfstak toepasselijke maatregelen te treffen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML)kunt u aan deze verplichting voldoen. Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
 • U neemt een deel van de toepasselijke EML-maatregelen
  Neemt uw bedrijf of de instelling een deel van de toepasselijke erkende maatregelen voor haar bedrijfstak? Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen. Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

  Erkende Maatregelenlijsten 2019
  5 maart 2019 zijn in de Staatscourantde geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing voor de 19 bedrijfstakken gepubliceerd. Er staan nieuwe maatregelen op de lijsten en achterhaalde technieken zijn verwijderd. Ook is de reikwijdte van enkele lijsten breder met meer subsectoren en gebouwtypen.
  Was u al bezig met het nemen van energiebesparende maatregelen? U hoeft een eerder uitgevoerde erkende maatregel niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst staat. In de omschrijving van de nieuwe EML wordt daar rekening mee gehouden.

  Hernieuwbare energie tel niet mee als energiebesparende maatregel
  Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Bij energiebesparing gaat het om het voorkomen of verminderen van energieverbruik. Bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren van uw gebouw of het toepassen van ledverlichting. Het gaat om maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/of m3 aardgas(equivalenten) verminderen.