Ondernemers die in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers leveren, mogen vanaf 1 september 2017 op hun facturen géén btw meer berekenen over deze diensten.

In plaats daarvan komt de melding ‘btw verlegd’. De bedoeling hiervan is btw-fraude te voorkomen.

Op 29 mei heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de btw-fraude met telecommunicatiediensten en zijn aanpak daarvan.De 1e stap in die aanpak was een goedkeuring om vanaf 1 juni 2017 de verleggingsregeling toe te staan tussen ondernemers die  telecommunicatiediensten verrichten.

De 2e stap is om die goedkeuring om te zetten in een verplichte verleggingsregeling. De beoogde ingangsdatum van die verplichting is 1 september 2017 (of zo spoedig mogelijk daarna). De precieze ingangsdatum wordt bekend gemaakt via een publicatie in het Staatsblad.