Als ondernemer krijg je in plaats van 1 juli 2021 nu tot 1 oktober 2021 de tijd om uitstel van betaling aan te vragen. Alle data van de noodmaatregelen door de coronacrisis zijn met drie maanden verlengd, met één uitzondering.

Uitzondering

Wanneer je als ondernemer na 31 maart 2021 uitstel van betaling voor drie maanden aanvraagt, moet ook een aanvullend verzoek voor de betalingsregeling worden ingediend. Door dit aanvullend verzoek krijg je toegang om vanaf 1 oktober 2022 de opgebouwde belastingschulden in 60 maanden terug te betalen. Hierbij moet je voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het verlengen van het bijzonder uitstel.

Aandachtspunt

Vanaf 1 oktober 2021 moet je als ondernemer weer voldoen aan de betalingsverplichtingen. Dit betekent dat de aangiften OB/LH september 2021 en/of de aangiften OB 3e kwartaal weer tijdig (uiterlijk 31 oktober 2021) moeten worden betaald.

Automatische verlenging

Heb je als ondernemer eerder dit jaar al verlenging van het uitstel van betaling van de Belastingdienst gekregen? Dan wordt het verlengde uitstel automatisch verlengd tot 1 oktober 2021. Wanneer je al eerder een aanvraag voor drie maanden van uitstel van betaling hebt ingediend, kun je alsnog om verlenging van het uitstel van betaling tot 1 oktober 2021 vragen.

Uitstel aanvragen

Het aanvragen van uitstel van betaling van belastingschulden kan via de website van de belastingdienst.

Vragen

Voor vragen over de uitstel van betaling van belastingschulden neem je contact op met Margreet Claassen via 0317 413 281. Meer S+DL nieuws lees je hier.