Zoals bekend, geldt voor renovatie en herstel van woningen sinds 1 maart 2013 het verlaagde btw-tarief van 6%. In eerste instantie zou het gaan om een tijdelijke maatregel tot 1 maart 2014, maar deze termijn is verlengd tot eind 2014.

Verlenging tijdelijke maatregel. Per 1 maart 2013 is het verlaagde btw-tarief van toepassing op renovatie en herstel van woningen. De woningen moeten langer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.

In eerste instantie zou het gaan om een tijdelijke maatregel tot 1 maart 2014. Deze termijn is verlengd tot en met 31 december 2014.

Renovatie en herstel

Wat valt er wel onder? Voorbeelden van renovatie- en herstelwerkzaamheden zijn:

  • het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van badkamer, toilet, keuken, invalidentrap, dakterras, veranda, dakkapel en serre;
  • het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning;
  • het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, houtkachels, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, zonwering, rolluiken, alarminstallaties, bliksemafleiders, airco-installaties en sauna’s, mits die goederen in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning;
  • de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen die behoren bij woningen die ouder zijn dan twee jaar.

Wat valt er niet onder? Voorbeelden van werkzaamheden die niet als renovatie en herstel worden aangemerkt, zijn:

  • het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen, luxaflex, screens en jaloezieën aan de binnenkant van de woning;
  • het bestrijden van ongedierte;
  • het glazenwassen van woningen;
  • het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een nieuwe woning;
  • sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Alleen op arbeidskosten. Het 6%-tarief is niet van toepassing op de gebruikte materialen maar uitsluitend op de arbeidskosten van de werkzaamheden. Tip. Deze maatregel geldt ook voor de arbeidskosten in verband met het aanbrengen van goederen in of aan een woning die van rechtswege in eigendom overgaan op de eigenaar. Denk hierbij aan het plaatsen van een bad of een keuken.

Welk tarief is van toepassing?

Oplevering. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de dienst is afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 januari 2015. De dienst is afgerond als de oplevering heeft plaatsgevonden. De oplevering vindt plaats als het afgesproken werk is voltooid en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. De aanvaarding kan ook blijken uit het feit dat de opdrachtgever het werk heeft betaald.

Let op. Dit betekent dat als er deelfacturen worden uitgereikt in de periode van 1 maart 2013 tot en met 31 december 2014 terwijl de dienst wordt afgerond in januari 2015, het 21%-tarief van toepassing is op de deelfacturen. Tip. Door tussentijds op te leveren vóór 1 januari 2015 kan gebruik worden gemaakt van het 6%-tarief.