Het verkopen van een bedrijf gaat nooit hetzelfde. Maar in grote lijnen zijn er toch de volgende stappen te herkennen:

Stap 1: Voorbereiding
Voor een goede voorbereiding op de verkoop van een bedrijf heb je eigenlijk 5 jaar de tijd nodig. Er valt veel geld te besparen middels het in acht nemen van verschillende fiscale termijnen. Daarnaast valt er waarde te creëren door het bedrijf op te schonen zoals bijvoorbeeld het optimaliseren van het werkkapitaal.

Stap 2: Opstellen en verspreiden van een anoniem profiel
Als een woning of bedrijfspand te koop staat mag iedereen dat weten. Bij een bedrijf ligt dat anders. Als het bekend wordt dat u uw bedrijf wilt verkopen kan dat onrust geven bij personeel, klanten en leveranciers. Om die reden starten we met het opstellen van een anoniem profiel om te verspreiden onder potentiële kopers.

Stap 3: Kennismaking
Na het selecteren van de meest geschikte overnamekandidaten is het verstandig om hiermee kennis te maken. Het is dan mogelijk om te kijken of er een klik is en of de interesse serieus is. Daarna dient er immers meer informatie verstrekt te worden wat je niet aan Jan en alleman wilt doen.

Stap 4: Verstrekken van informatie
Als je vervolgens van iemand een bieding verwacht, zal je deze partij van informatie moeten voorzien. Dat gebeurt vaak in de vorm van een Informatiememorandum (IM). Dit kan kort en uitgebreid, afhankelijk van de onderneming en de potentiële kopers. Hierin kun je eventueel ook een vraagprijs opnemen.

Stap 5: Onderhandelen
De onderhandelingen starten vaak met een indicatieve-niet bindende bieding omdat niet alle informatie beschikbaar is gesteld om een definitief bod te doen. Lijken de verschillen tussen bieding en gewenste opbrengst overbrugbaar dan worden de onderhandelingen vervolgd.

Stap 6: Intentieovereenkomst
Als er op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt, worden de afspraken vaak vastgelegd in een intentieovereenkomst. De kans dat er een transactie plaats gaat vinden is dan groot waardoor de volgende stappen niet voor niets gedaan worden. De koper kan dan ook aan de slag gaan met het verkrijgen van de benodigde financiering.

Stap 7: Due Diligence
Ook wel het “Boekenonderzoek” genoemd. Dit onderzoek is bedoelt voor de koper om te controleren of de gebruikte informatie klopt en of er geen informatie is achter gehouden (lijken in de kast) waardoor ofwel de prijs aangepast dient te worden of geheel van de transactie afgezien wordt.

Stap 8: Koopovereenkomst
In de koopovereenkomst wordt de transactie in detail vastgelegd. Belangrijke onderdelen hierin zijn de prijs, datum van economische overdracht, wijze van betalen, garanties en vrijwaringen.

Stap 9: Notaris
Als alles geregeld is vindt de levering van de aandelen van de BV plaats bij de notaris. Deze stelt de akte van levering van de aandelen op. Bij een uitgebreide koopovereenkomst is dit vaak een relatief beknopt document. Hier wordt ook zorg gedragen voor de betaling van de aandelen door de koper aan de verkoper. Staat het geld niet op de tussenrekening van de notaris dan worden de aandelen niet overgedragen.

Stap 10: Champagne
Denkt u aan verkoop van uw onderneming, (gedeeltelijke) overdracht aan personeel of aan kinderen of juist aan aankoop van een onderneming? Dan nodigen we u uit om met ons het juiste plan te trekken.
Voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak, mail of bel Toine van Veenendaal of Gert Bloemendal.