De staatssecretaris van Financiën heeft op 6 mei 2020 besloten om de vrije ruimte in de werkkostenregeling (wkr) te verhogen van 1,7% naar 3%.
Deze tegemoetkoming naar aanleiding van de coronacrisis levert een onderneming maximaal € 5.200 extra vrij ruimte op. Hierdoor kunnen werkgevers die daarvoor financiële ruimte hebben hun werknemers extra tegemoetkomen in deze periode.
Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. De verhoging geldt uitsluitend voor 2020 en alleen voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.