Als je als ondernemer je bedrijf wilt verkopen zul je als eerste een koper moeten vinden. Heb je die eenmaal gevonden dan zal de koper de koopsom ook nog moeten financieren. De overname van een bedrijf wordt vaak voor niet meer dan 50% door de bank gefinancierd. Het overige gedeelte zal op een andere manier ingevuld moeten worden. Dat kan door de inzet van eigen middelen. Maar ook door de verkoper te vragen een deel van de koopsom zelf te financieren. Dat noemen we een “Vendor Loan”.

Wat is een vendor loan?

De vendor loan is eigenlijk een financiering die verstrekt wordt aan de koper van een onderneming door de verkoper van de onderneming. Het is een soort uitgestelde betaling van een deel van de koopsom.

Een verdeling van financiering van de koopsom die je vaak ziet bij een overname is als volgt:

Bank                                50%
Verkoper (vendor)            25%
Koper (eigen middelen)   25%

Voordelen van een vendor loan

 • Het maakt de transactie financieel beter haalbaar. Voor een deel van de koopsom is de financiering al ingevuld;
 • Het geeft de bank vertrouwen. De verkoper heeft immers het vertrouwen dan de koper deze lening terug gaat betalen;
 • De lening wordt bij achterstelling door de bank vaak aangemerkt als eigen vermogen;
 • De koper zal vertrouwen hebben in de verkoper en in de transactie. De verkoper zal niet na overdracht hem direct de rug toekeren. Hem helpen na overdracht vergroot immers de kans dat zijn lening afgelost zal worden;
 • De verkoper kan een aardig rendement maken met zijn geld. De rente op de lening wordt doorgaans 1% tot 2% hoger afgesproken dan de rente op de bancaire lening.

Nadelen van een vendor loan

 • De verkoper moet wachten op zijn geld. Vaak wordt door de bank pas toegestaan op de lening te gaan aflossen als de bank is afgelost. Je kunt er dus nog een tijd lang niets anders mee doen;
 • De lening dient vaak achtergesteld te worden op de bancaire lening. Daardoor is het de meest risicovolle lening. Als het mis gaat met het bedrijf sta je achterin de rij met schuldeisers;
 • De zekerheden welke bedongen kunnen worden zijn regelmatig beperkt omdat de bank vaak alle zekerheden vraagt;
 • De verkoper heeft soms de neiging zicht te blijven bemoeien met de onderneming. Zijn geld zit er immers nog in.

De overeenkomst

De afspraken inzake de vendor loan worden vastgelegd in een leningovereenkomst. Deze overeenkomst is feitelijk een gewone leningovereenkomst. Er zijn wel een aantal aspecten van belang welke specifiek gelden voor de vendor loan. Deze zijn onder andere:

 • Afspraken over het beperken van dividend en management fee;
 • Direct opeisbaar stellen bij verkoop van de onderneming.

Samengevat is het inzetten van een vendor loan bij een bedrijfsovername zeker het onderzoeken waard.

Meer weten?

Overweeg je een bedrijf te kopen of te verkopen en kun je hierin advies gebruiken van een specialist? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We kijken en denken graag met je mee. Neem voor meer informatie of vragen over dit artikel contact op met Gert Bloemendal via 0317-413281. Meer blogs lees je hier.