Als vooraf is bepaald dat de vaste kostenvergoeding ziet op (bijvoorbeeld) ‘bewassing en energie’ kan de werkgever niet achteraf de kostenvergoeding toewijzen aan andere kosten. De vergoeding wordt dan terecht aangemerkt als loon, oordeelt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Een bv ging in hoger beroep tegen naheffingsaanslagen loonbelasting die de inspecteur had opgelegd voor de vaste kostenvergoedingen die de bv had uitbetaald aan haar twee werknemers. Een van de werknemers ontving onder meer voor de kostencategorie ‘bewassing en energie’ een vaste kostenvergoeding. In werkelijkheid ging het echter om een vergoeding voor kosten van overalls, veiligheidsschoeisel, veiligheidsbril en een eigen gereedschapskist. Het hof gaf aan dat aan een eenmaal verstrekte vaste kostenvergoedingen achteraf geen andere kosten ten grondslag kunnen worden gelegd dan die welke vooraf of uiterlijk bij de betaling ervan zijn gespecificeerd. Heretikettering van een vaste kostenvergoeding is dus niet toegestaan. De correctie was dan ook terecht.

De bv deed nog een beroep op het door het Handboek Loonheffingen opgewekt vertrouwen. De bv kon bij de rechter echter niet aannemelijk maken dat het Handboek Loonheffingen passages bevatte die haar konden hebben overtuigd dat in dit geval de vergoedingen van ‘bewassing en energie’ belastingvrij kon worden uitgekeerd. Het beroep op het vertrouwensbeginsel werd dus afgewezen.