Om in aanmerking te komen voor de subsidie praktijkleren, moet de werk- leerplaats gedurende het schooljaar 2017/ 2018 zijn aangeboden aan een leerling die deelneemt aan onderwijs binnen een van onderstaande categorieën:

  • vmbo: leerwerktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg;
  • mbo: praktijkleerplaatsen beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in alle sectoren;
  • hbo: duale of deeltijdopleidingen in de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving;
  • promovendi: een promotie-onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO;
  • technologische ontwerpers in opleiding (toio): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit.

Met de uitbreiding van de Subsidieregeling praktijkleren per het schooljaar 2017/2018, zijn hier de volgende categorieën aan toegevoegd:

  • VSO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs leerwerk-traject’
  • PRO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO)
  • Entree-opleiding in het vmbo: een praktijkleerplaats voor een leerling die een  basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als entreeopleiding dat wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Neemt dan contact op met Linda van Ginkel, Jody Vermaat of Aliek Franck van de loonsadministratie via 0317-763535 of lonen@sedl.nl.