De aanvraag van de subsidie kan met ingang van de maand juni via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) digitaal worden ingediend, na afloop van het studiejaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. Dit dient echter te gebeuren in de periode van 2 juni tot en met uiterlijk 16 september 2019 (17.00 uur). Om de aanvraag in te kunnen dienen heeft de werkgever een E-herkenningsmiddel nodig. Met een E-herkenning kunnen bedrijven digitaal communiceren met de overheid

 

Voor wie is de regeling bedoeld?

De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor bedrijven die een leerplaats aanbieden voor:

 • vmbo: leerwerktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg;
 • mbo: praktijkleerwerkplaatsen in de beroepsbegeleidende leerweg;
 • hbo: praktijkleerplaatsen met een opleidingscode in de techniek of landbouw en natuurlijke omgeving en zorg en welzijn;
 • promovendi: promotieonderzoek bij universiteit of instituut van de KNAW of NWO;
 • technologische ontwerpers in opleiding (toio): ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit;
 • vso: praktijkleerplaatsen in het laatste jaar van het v(oortgezet) s(peciaal) o(nderwijs) met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of ‘vervolgonderwijs leerwerktraject’;
 • pro: praktijkleerplaatsen in het laatste schooljaar van het praktijkonderwijs; en
 • entreeopleiding vmbo: praktijkleerplaats in de basisberoepsgerichte leerweg die is ingericht als entreeopleiding.

Wat houdt de subsidieregeling in?

Het doel van de subsidieregeling is door de verstrekking van subsidie werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Deze subsidie is bedoeld als een tegemoetkoming voor de werkgever in de kosten voor begeleiding van een deelnemer, student, promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.
De subsidieregeling is vooral gericht op:

 • kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt, zoals groepen waar de jeugdwerkloosheid groot is;
 • sectoren waar een tekort aan gekwalificeerd personeel is; en
 • wetenschappelijk personeel, omdat zij onmisbaar zijn voor de kenniseconomie.

Waar dient u dus op te letten als u gebruik wil maken van de regeling? Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling, dient de werkgever per deelnemer (leerling, student, promovendus of toio) te beschikken over een door alle partijen getekende (praktijkleer)- overeenkomst, waaruit onder andere moet blijken hoe de begeleiding zal plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald. De praktijkovereenkomst moet ondertekend zijn door de onderwijsinstelling, het bedrijf en de deelnemer (en indien nodig het verantwoordelijke kenniscentrum). Verder moet de werkgever een administratie van de aanwezigheid, behaalde kwalificaties en (praktijk)- begeleiding per deelnemer bijhouden.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Neemt dan contact op met Patrick van Beek of Linda van Ginkel van onze loonafdeling.