Vanaf 2018 geldt een vrijstelling van de dividendbelasting voor rechtspersonen die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeven te doen.

Nederlandse of buitenlandse rechtspersonen die geen aangifte hoeven te doen voor de vennootschapsbelasting kunnen volgend jaar kiezen voor een vrijstellingsregeling voor de dividendbelasting. Nu kunnen zij alleen nog gebruikmaken van een teruggaafregeling.

Werking teruggaafregeling

De teruggaafregeling voor de dividendbelasting werkt als volgt. De vennootschap die aan een rechtspersoon dividend uitkeert, houdt daarop eerst dividendbelasting in. Daarna vraagt de rechtspersoon de Belastingdienst om een teruggaaf van het bedrag dat de vennootschap heeft ingehouden.

Vanaf 2018 kunnen Nederlandse of buitenlandse rechtspersonen kiezen voor de teruggaafregeling óf voor een vrijstellingsregeling. Valt de keuze op de vrijstellingsregeling? Dan houdt de vennootschap géén dividendbelasting in op het dividend dat ze uitkeert.

De Belastingdienst publiceert op de website wanneer de vrijstellingsregeling echt ingaat.