Met de invoering van de flex-B.V. is het nog belangrijker om over actuele en juiste cijfers te kunnen beschikken.Indien aandeelhouders een dividenduitkering willen doen, dan zal de bestuurder van de vennootschap op straffe van aansprakelijkheid moeten vaststellen dat er voldoende eigen vermogen is. Bovendien moet hij zich er van vergewissen dat de B.V. ook na de uitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Hiervoor is goed inzicht in cijfers essentieel.