Buitenlandse belastingplichtigen kunnen vanaf 2015 niet meer kiezen om volgens dezelfde belastingregels behandeld te worden als een binnenlands belastingplichtige, zo meldt de Belastingdienst.
Vanaf 2015 gelden namelijk de regels voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. De gevolgen van deze nieuwe regels hangen af van de persoonlijke situatie.
Belastingdienst: `Denkt u in 2015 te voldoen aan de voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan kunt een voorlopige aanslag over 2015 aanvragen met het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2015 voor buitenlandse belastingplichtigen’. Dit formulier kunt u online bestellen of aanvragen bij de BelastingTelefoon Buitenland.’