De aanvraag voor uitstel van belasting voor ondernemers en zzp’ers die getroffen zin door de coronacrisis, wordt verder versoepeld. Het aanvragen zelf wordt eenvoudiger en geldt voor meer belastingen.

Ook wordt het voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Verder wordt een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, waarvan in de bouw of uitzendbranche vaak gebruik gemaakt wordt. Daarmee wil het kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden.

Het aanvragen van uitstel van betaling kan nu ook via de website van de Belastingdienst worden aangevraagd met een eenvoudig online formulier.

1. Uitstel van betaling voor meerdere aanslagen tegelijkertijd

Vanaf nu hoeft nog maar één keer uitstel van betaling te worden aangevraagd. De belastingdienst verwerkt het verzoek zo snel mogelijk en de betaling van deze belastingaanslagen mag tot uiterlijk 19 juni 2020 worden uitgesteld.
Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt dat de belastingdienst de invordering stillegt. U hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd. Let wel op! Blijft u wel op tijd aangifte doen en wacht tot u een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Wanneer er nog geen aanslag is, kan de Belastingdienst uw verzoek niet in behandeling nemen.

Het uitstel is bovendien uitgebreid naar meer soorten belastingen. Er kon al uitstel worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Daar komt nu bij: kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen zodat het uitstel ook voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt.

2. Langer dan drie maanden uitstel

Iedere ondernemer die vanwege de coronacrisis uitstel aanvraagt, krijgt automatisch drie maanden betalingsuitstel. Als dat te kort is, kunnen zij ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De voorwaarden hiervoor worden versoepeld. Ondernemers met een belastingschuld lager dan € 20.000 kunnen vanaf nu langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat omzetcijfers of bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

Bij een schuld hoger dan € 20.000 heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie. Binnenkort verschijnt daarover meer informatie op de website van de Belastingdienst.

3. Deblokkeren g-rekening

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren. In normale situaties kan daarmee alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven.

Heeft u nog vragen of heeft u hulp nodig? Wij zijn u graag van dienst en zijn bereikbaar op 0317-413281 of per e-mail info@sedl.nl