Het kabinet heeft besloten om in bijzondere gevallen de betalingsregeling te versoepelen voor de coronabelastingschuld. Deze hebben ondernemers opgebouwd doordat zij gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Het wordt voor sommige ondernemingen mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld te verlengen van vijf naar zeven jaar. Voor de verlenging moeten ondernemers een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Een verzoek kan de gehele looptijd van de betalingsregeling aangevraagd worden. De verlenging van de betalingsregeling leidt er toe dat een deel van de totale openstaande schuld maximaal twee jaar later wordt afgelost.

De voorwaarden

U kunt verzoeken of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
• De belastingschuld van U is door het bijzonder uitstel € 10.000 of hoger.
• Vanaf 1 april 2022 heeft U steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor u aangifte doet en u blijft dat ook doen.
• U hebt geen pre-coronaschuld (een schuld voor belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt aangevraagd die u al vóór 12 maart 2020 had moeten betalen). Of u hebt wel een pre-coronaschuld, maar u had vóór 12 maart 2020 al (bijzonder) uitstel van betaling.
• In een brief motiveert u waarom u de betalingsregeling wilt verlengen en u maakt aannemelijk dat u uw belastingschuld niet binnen 5 jaar kunt afbetalen, maar wel binnen 7 jaar.
• U stuurt de Belastingdienst een liquiditeitsprognose voor de komende 2 jaar.
• Is uw belastingschuld door het bijzonder uitstel € 50.000 of hoger? Dan moet u de Belastingdienst ook de volgende gegevens aanleveren:
o jaarstukken van de laatste 3 kalenderjaren;
o een verklaring van een derde deskundige dat uw onderneming levensvatbaar is.

 

Niet in aanmerking komende ondernemingen

Ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voor staan, komen niet in aanmerking voor extra verlenging van de betalingsregeling. Dat geldt ook voor ondernemers met een openstaande (corona)belastingschuld lager dan € 10.000.

 

Vragen

Mocht je vragen hebben over bovenstaande informatie dan zijn Margreet Claassen- Lamers en Moysa Samoed je graag van dienst.

Zij zijn te bereiken via 0317 – 413281